حضرت علی علیه السلام

با افراد عاقل و صاحب خرد مشورت كن تا از لغزش و پشيماني ايمن گردي.

جزئیات مقاله »

مشورت و شورا در حکومت اسلامی

اصل شورا كه از ریشه های قرآنی و روایی عمیقی در معارف اسلامی برخوردار است، از بنیان های ...

جزئیات مقاله »

سبک زندگی

سبک زندگی عبارت است از مجموعه رفتارها و الگوهای کنش فردی و گروهی ...

جزئیات مقاله »