سامانه مشاوره دانشجویی دانشگاه پیام نور

تلفن مستقیم مدیریت: 22485104 (021)

تلفن پشتیبانی سامانه : 22485070(021)

 

نشانی: تهران ، مینی سیتی ، بلوار ارتش ، اول شهرک نفت ، خیابان نخل ،سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور ، ساختمان شهید نوری ، طبقه اول ، دفتر امور دانشجویان

پست الكترونيك: consulation@pnu.ac.ir